Kontakt

365 dage om året og 24 timer om døgnet står vi til rådighed

Tilgængelighed og pålidelighed er top prioriteter for os. Derfor kan du få fat i os til enhver tid. Hvis du ikke kan overholde en aftale du har lavet med os, så må du bare ringe til os og vi vil sørge for, at vores chauffør kommer til et andet tidspunkt eller endda til en anden afhentningsadressse.

Kundernes velbehagen er meget vigtigt for os og derfor gør vi det umulige muligt for dem.

On Tour Shuttle GmbH & Co. KG
Direktør
Wojciech Litwin
Am Mühlenberg 4
25856 Hattstedt
Deutschland

Telefon:+49 (0) 4841 871 871
Mobil: +49 (0) 170 27 333 93

Internet
http://ontourshuttle.dk
E-Mail: ontourshuttle@ontourshuttle.de

Hvis du sender en mail kan det tage op til 24 timer inden du får et svar.

LEGAL DISCLAIMER

Retslig vigtige oplysninger

On Tour Shuttle GmbH & Co. KG
Direktør
Wojciech Litwin
Am Mühlenberg 4
25813 Hattstedt
Deutschland

Telefon:+49 (0) 4841 871 871
Mobil: +49 (0) 170 27 333 93

Internet
http://ontourshuttle.dk
E-mail: ontourshuttle@ontourshuttle.de

Ansvarsfraskrivelse:
Alle angivelser på denne side er kontrolleret. Uanset overtager vi ingen garanti for fuldstændighed, nøjagtighed og informationernes aktualitet. Vores juridiske responsum underlægger ingen mandatsforhold og begrunder ingen ansvarskrav. Ulovlige, urigtige og ufuldstændig indhold er alene udbyderen af hjemmesiden, vi henviser til, ansvarligt for.

Ungdomsbeskyttelses befuldmægtiget:
Ungdomsbeskyttelses befuldmægtiget ifølge §12 MDStV og §7 JMStV er Wojciech Litwin, adresse, telefonnummer og mailadresse kan ses for oven. Vær så venlig at informere og, hvis noget på denne side overtræder ungdomsbeskyttelses forordningen. Vi vil med det samme slette materialet - mange tak!

Ingen advarsel uden forudgående kontakt!
Skulle indholdet eller udseende af denne side overtræde rettighederne af en trejde eller loven, så beder vi om at blive informeret gratis. Hvis overtrædelserne er berettigt, bliver de påtræffende passager fjernt med det samme, så at det ikke bliver nødvendig at påkalde en advokat. Udgifter, som vi bliver udsat for, uden forudgående kontakt, vil vi afvise i fuld omfang og under visse omstændigheder indlede modforholdsregler.

Mærkerettigheder:
Eventuel nævnte mærker og produktnavne er varemærker hhv. mærker fra den pågældende ejer hhv. den pågældende producent.

Fejltagelse:
Alle angivelser er uforpligtende (fejltagelse hhv. ændringer er forbeholdt).

Indholdsmæssig ansvarlig ifølge §10 afs. 3 MDStV:
Wojciech Litwin, adresse, telefonnummer og mailadresse er oplyst ovenfor.

Billeder:
448050 - Sommaruga Fabio - pixelio.de
657174 - Tilmann Jörg - pixelio.de
667792 - Marlies Schwarzin - pixelio.de
672429 - berggeist007 - pixelio.de

VILKÅR

§1 Kontraktens indgåelse

Kontrakten indgås skriftligt, mundtligt, fjernmundligt eller per mail fra kundernes side og bliver bekræftigt skriftligt, mundtligt, fjernmundtligt eller per mail. Dermed forpligter On Tour Shutlle GmbH & Co. KG sig at transportere kunderne.

§2 Afhentning til faste aftaler

fx. til lufthavnen, stationen, krydstogtterminalen
A: Ved forsinkelse af enhver art beder vi om at kontaktere os med det samme.
B: Hvis On Tour Shuttle GmbH & Co. KG er forsinket over 30 minutter overtager On Tour Shuttle GmbH & Co. KG efter aftale udgifterne for et andet transportmiddel (taxa).
C: Ved total bortfald af vores køretøjer overtager On Tour Shuttle GmbH & Co. KG de videre rejsekoster.
D: Ved bortfald eller forsinkelser pga force majeure overtager On Tour Shuttle GmbH & Co. KG intet ansvar (isglatte veje, kø, fuld lukning af gader m.fl.)

§3 Afhentning til løse aftaler

fx. til lufthavnen, stationen, krydstogtterminalen
A: Ved forsinkelse af enhver art beder vi om at kontaktere os med det samme.
B: I Business- og Firstclasstakstem er kunderne forpligtet til at vente op til 60 minutter ved transportvanskeligheder.
C: I Economytaksten forpligter kunderne sig at vente 60 minutter oven i ved transportvanskeligheder.

§4 Forsinkelse af fly

A: On Tour Shuttle GmbH & Co. KG venter op til 60 minutter efter flyets ankomst.
B: Store forsinkelser skal bekendtgøres via telefon (der kan ikke tages hensyn til SMS, Whatsapp, e-mail el. lign.) i god tid - mindst 4 timer før den planmæssige ankomsttid.
C: Ændringer vedr. afgangs- el. hhv. ankomsttiden, flynummer el. andet skal bekendtgøres mindst 4 timer før transportens udføring. På selve rejsedagen skal ændringer vedr. afgangs- el. hhv. ankomsttiden, flynummer el. andet skal bekendtgøres mindst 4 timer før transportens udføring via telefon (der kan ikke tages hensyn til SMS, Whatsapp, e-mail el. lign.).
D: On Tour Shuttle GmbH & Co. KG må beregne 30,-€ per ventetime.

§5 Fortrydelsesret

A: En rettidig annullering er gratis.
B: En annullering 2 dage før den første fart koster 50% af bestillingsprisen.
C: En annullering 1 dag før den første fart koster 100% af bestillingsprisen.
D: Ingen annullering betyder 100% af fartprisen.

§6 Garanti

On Tour Shuttle GmbH & Co. KG træder op som en ordentlig forretningsmand i ramme af omsorgspligten i henhold til en samvittighedsfuld forberedelse af de aftalte farter, omsorgsfuld udvalg og overvågning af tjenesteudbydere og korrekt udførelse af kontrakten. Hvor forsikringsdækning eksisterer er On Tour Shuttle GmbH & Co. KG ansvarlig for skader indenfor de retslige forskrifter. Hvis ansvarsforsikringen ikke er obligatorisk er On Tour Shuttle GmbH & Co. KGs ansvar begrænset på det tredoppelte af den aftalte samlepris. Derudover er On Tour Shuttle GmbH & Co. KG kun ansvarligt for grov uagtsomhed. Men On Tour Shuttle GmbH & Co. KG er også ansvarligt for simple uagtsomheder, hvis en kontraklig forpligtelse ikke blev overholdt, der har en særlig betydning for kunderne. Kunderne er forpligtet at samarbejde hvis der optræder vanskeligheder for at forebygge eventuelle skader eller at holde dem så lav som muligt. Kunderne er især forpligtet til at gøre opmærksom på eventuelle indvendinger i henhold til kontrakten skriftligt overfor On Tour Shuttle GmbH & Co. KG senest 14 dage efter afslutningen af den aftalte ydelse.

§7 Beskyttelse af data

Som en del af vores forretningsforbindelse gemmer vi data i overensstemmelse med bestemmelserne af den tyske lov (BDSG).

§8 Domstol og retsvalg

For alle tvister i kontraktforholdet er udelukkende domstolen i Flensborg ansvarlig. Alle kontraktforbindelse er underlagt den tyske ret.

§9 Salvatorisk klausul

Hvis en af ovenstående klausuler skulle være ugyldig, vil dette ikke ændre noget iht. kontraktens gyldighed. Loven træder i stedet for ugyldige klausuler.

Koncept, udformning, programmering:


die Werbeagentur - aus dem Norden - web | print | design | full-service
Am Schulwald 9 - 25813 Husum
Telefon: +49 (0) 48 41 / 772 31 37


www.werbeagentur.sh / www.diewerbeagentur.sh